தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home> Struggle for Tamil Eelam  >Boycott Sri Lanka Products & Services - ஒன்றுபட்டால் உண்டு விடுதலை

TAMIL EELAM STRUGGLE FOR FREEDOM

Boycott Sri Lanka Products & Services
Join the Tamil Eelam Struggle for Freedom - Be part of it
ஒன்றுபட்டால் உண்டு விடுதலை
[also in PDF]
11 December 2006

 

  

 

 

 

ஒரு இனத்தின் விடுதலையை தனியே ஓர் விடுதலை இயக்கத்தினால் மட்டும் அடைந்துவிடமுடியாது. போராட்டமானது ஒவ்வொருவராலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆரம்பிக்கப்படவேண்டும். இதனால் எம் இனத்தின் விடுதலை விரைவாக்கப்படும். எமது வீடுகளில் முதலில் ஸ்ரீலங்கா பொருட்களை தடைசெய்து எமது போராட்த்தை ஆரம்பிப்போம்.  தமிழ் பொங்கும் தைப்பொங்கலில் இது ஒரு விதியாகட்டும். ஒன்றுபட்டால் உண்டு விடுதலை.

உங்கள் இல்லங்களில் எங்கேனும் இங்குள்ள அடையாளங்கள் தென்படுகின்றனவா?

உங்கள் நுகர்வு முறையில் மாற்றும் தேவைப்படுகிறது....

சிங்கள தேசத்துப் பொருட்களை புறக்கணிப்போம்!

Boycott Sri Lankan Products & Services!

தமிழ் உயிர்களை காப்போம்!

Save Tamil Lives!

Tamil civilians killed by Sri Lanka - in the Shadow of a Ceasefire... 12 months to date...Daniel Quinton (24), Mylvaganam Thavarajah (28), Nadarajah Raviraj, Murugesu Markandu (62), Murugesu Shanmugarathinam (56), Rathinam Sarawathy (59), Shanmugaratnam Sasi (20), Shannmugaratnam Krishanth (18), Sivamaharajah, K.Vimalathasan (30), C.Vijayasekaran (25), Sivasangaran, Thambirasa Lakiya (17), Mahalingam Vensidiyoola (17), Thuraisingam Sutharsini (17), Nagalingam Theepa(19), Thambirasa Theepa (19), Thirunavukkarasu Niranjini (18), Raveenthirarasa Ramya (18), Kanapathipillai Nanthini (18), Vijayabavan Sinthuja (18), Naguleswaran Nishanthini (17)Tharmakulasingam Kemala (19), Arulampalam Yasothini (18) Muthaih Indra (18), Murugaiah Arulselvi (18), Sivamoorthy Karthikayini (18), Santhanam Sathyakala (20), Kanagalingam Nirupa (17), Kanagalingam Nirusa (17), Navaratnam Santhakumari (18), Nagalingam Kokila(19), Sivamayajeyam Kokila, Shanmugarasa Paventhini, Balakrishnan Mathani (18), Sivanantham Thivya (18), Thambirasa Suganthini (18)S.Vathsalamary (20), Thanabalasingam Bakeerathy (19), Thanikasalam Thanusa (19), Pathmanathan Kalaipriya (18), Markupillai Kelansuthayini (18), Rasamohan Hamsana (19), Vivekanantham Thadchayini (18), Santhakumar Sukirtha (19), Uthayakumaran Kousika (19), Nallapillai Ninthija(18), Veerasingam Rajitha (18), Thamilvasan Nivethika (18), Suntharam Anoja (17), Puvanasekaram Puvaneswari (17), Kiritharan Thayani (17), Mahalingam Vasantharani (18)Thuraisingam Thisani (18), Vairavamoorthy Kirithika (19), Chandramohan Nivethika (17), Sellam Nirojini, Tharmarasa Brintha (17), Thevarasa Sharmini (17), Varatharaja Mangaleswari (17), Rasenthiraselvam Mahilvathani (18), Nilayinar Nivakini (17), Kubenthiraselvam Lihitha (19), Chandrasekaran Vijayakumari (27), Kandasamy Kumarasamy (48), Solomon Singarasa (65), S Jeyarubi (20)G. Kavitha ( 27), S. Ganesh (54)K.Kovarthani (28),S.Romila (25), V.Kokilavathani ( 29, G. Sreethraran ( 36), Primus Anandarajah, Matahavarasa Ketheeswaran (36), M. Narmathan (24), R. Arulraj (24)P.Pratheeban (27), M. Rishikeshan (28), Y. Kodeeswaran (31), Muraleetharan (35), K. Koneshwaran (24 ), Abdul Latif Mohamed Jauffer (Age 31), A. Jaseelan, Pon Ganeshamoorthy, Ambalavanar Punithavathy, Manaval Claramma Leela (75), Jesuthasan Jude Nixon (23), Cyrilappar St.Jude (22)  Turairaja Vijekumar (39), Kodalingham Linganathan (20), Abdul Raheem Latheep (28) Mary Medaline (27), Moorthy Martin (35), Ann Nilxon (7), Ann Luxica(9), Ketheeswaran Yathursan (4 months), Ketheeswaran Thanushkanth (4), Palachamy Ketheeswaran (25), Ketheeswaran Anex Ester (23), Abraham Robinson (28), Sellathurai Amalathas (28), Kanesh Navaratnam (50) , Joseph Anthonymuttu ,(64) Sinnathurai Sivanesan (46, Murugesu Shanmugalingam(72), S Kantharoopan (29), Shanmugalingam Parameswari (65), Ratnam Senthuran (38), Somasuntharam Maheswary, ..Thanuskodi  PreminiKasinather Ganesalingam, ThangarasaShanmuganathan Sujendram, Thambiraja Vasantharajan, Kailayapillai Ravindran, Arunesarasa ,  Satheesharan, .Ramanathan Ratheeskumar, Thanuskodi  Premini, Kasinather Ganesalingam, Thangarasa, Shanmuganathan Sujendram,Thambiraja Vasantharajan, Kailayapillai Ravindran, Arunesarasa  Satheesharan, Thambiah Jeyarajah, Major Kapilan, Thambipillai Selvarajah, Ramalingam Suntheralingam, Kandasamy Vaikunthan, Anthonippillai Soosainather, Thevasahayampillai Jeyakumar Soosainather Subramaniam Sugirtharajan, Chandrakanthan Vijayatharson. Chandragajan Krishnagobi, Illayathamby Ramakrishnan, Thurairajah Ravichandran, Kanapathy Murugesu, Mariyanayagam Maruthanayagam, Suppiah Murugan, Sithambari Ganesaratnam, Visuvar KrishnanBojan Renuka, Bojan Shanuka, Bojan Arthanageswary, Tharmarasan TharmaseelanN Kandeepan ,T Tharmasri, Soosaithas K Marinthiran Sebastiampillai P Ruban Selvarajah Uthayarajah, S. Thanabalasingham, Balakrishnan Rajeevmohan, Parimalarajah Robinson, Iyathurai Baskaran, Thangathurai Sivanantha Logithasan Rohanth Shanmugarajah Sajeenthiran,  Manoharan Rajeehar, Yogarajah Hemachandran (20), Thambirajah Arulajanthan (15), Joseph Pararajasingham (71), Jude Sugathy (Theresa) Croos (30) , Jude Arokiyathass Fernando, Emmanual Croos (42), Emmanuel Anthonikkam Croos (42), Jude Arokiaraj Parunandu (3) and many more...

தமிழன் இல்லாத நாடில்லை - தமிழனுக் கென்று ஒரு நாடில்லை

Mail Us up- truth is a pathless land - Home