தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home >  Tamil Digital Renaissance  > கணனி உலகச் செய்திகள்
 

TAMIL DIGITAL RENAISSANCE

Tamil Internet Forum :கணனி உலகச் செய்திகள்
கனடாவிலிருந்து பிரபல கணனி வல்லுநர் ஜிஃப்ரி
(courtesy: tamilnaatham.com)


கணனி உலக மாற்றங்களின் ரிசிமூலம் (21.06.07)
கணனி உலகச் செய்திகள்(08.06.07)
கணனி உலகச் செய்திகள்(31.05.07)
உங்கள் கணனியை பாதுகாப்பது எப்படி? (16.05.07)
உங்கள் கணனியை பாதுகாப்பது எப்படி? (09.05.07)
கணனி உலகச் செய்திகள் (25.04.07)
வொய்ஸ் ஓவர் த ஐபி (18.04.07)
ஒரேயொரு இணையத்தளத்தின் மூலம் ஒரு மில்லியன் டொலர் உழைத்த மாணவன் (05.04.07)
ஒரு ஒற்றனின் கணனி உலக ஆயுதங்கள் (30.03.07)
கத்தியில்லாமல் இரத்தமில்லாமல் ஒரு வங்கியை கொள்ளையடிப்பது எப்படி? (14.03.07)
வயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம் (05.03.07)
விண்டோஸ் சத்தங்கள் (09.02.07)
தமிழ் கூகிள்- ஐ போன் (31.01.07)
விண்டோஸ் விஸ்டா ஓப்ரேட்டிங்க் சிஸ்டம் (27.01.07)
பிரைவேசி (24.01.07)
Mail Us up- truth is a pathless land - Home