தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Diaspora - a Trans State Nation > Pongu Thamizh  > கிளிநொச்சி தேசிய எழுச்சி பிரகடன நிகழ்வின் ஒலித்தொகுப்புக்கள் > Struggle for Tamil Eelam

கிளிநொச்சி தேசிய எழுச்சி பிரகடன
நிகழ்வின் ஒலித்தொகுப்புக்கள்

1 September 2005
[நன்றி - tamilnaatham.com]

 
அரங்க நிகழ்வு -1
   
அரங்க நிகழ்வு -2
   
கிளிநொச்சி மாவட்ட உதவி கல்விப் பணிப்பாளர் திருமதி மதுரநாயகம் ஆற்றிய உரை
   
முல்லைத்தீவு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சதாசிவம் கனகரட்ணம் ஆற்றிய உரை
   
திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா.சம்பந்தன் ஆற்றிய உரை
   
மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.ஜெயானந்தமூர்த்தி ஆற்றிய உரை
   
அம்பாறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பத்மநாதன் ஆற்றிய உரை
   
விடுதலைப் புலிகளின் துணை அரசியல்துறைப் பொறுப்பாளர் சோ.தங்கன் ஆற்றிய உரை
   
கிளிநொச்சியில் வாசிக்கப்பட்ட பிரகடனம் (தொழில்நுட்பத் தடை காரணமாக ஒலிப்பதிவு சில இடங்களில் சீராக பதிவாகவில்லை)

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home