தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search
Home  > Tamils - a Trans State Nation  - தமிழ் அகம்: ஓர் உணர்வா, அல்லது இடமா? > The Tamil Heritage > Tamil Language & Literature > Culture of the TamilsSathyam Art Gallery > Spirituality & the Tamil Nation > Tamil Digital Renaissance > Tamil National Forum > International Conferences >Tamil Studies Conference: Imagining Collectives: Continuities, Changes and Contestations, 2007
 

CONTENTS
OF THIS SECTION
Last updated
05/06/07

Art e-Exhibit: The organisers are pleased to electronically showcase the works of artists Vasuki, Kiko and Vasan, all based in Batticaloa, Tamil Eelam

Conference Schedule
May 31, 2007
June 1, 2007

June 2, 2007

Participating Scholars
& Paper Presentations

Abraham, Shinu: Archaeology, History and Identity in Ancient Tamilakam
Arasu, V: Recent Trends in Tamil Studies
Champakalakshmi, R.: Caste and Community
Cheran, R.: Panithinai /Paaliathinai: Transformation, Continuity and Aesthetics in Contemporary Tamil poetry
Francis, Valentina: "Pure" Tamil Movement... தனித்தமிழ் இயக்கம் - மறுமதிப்பீடு தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் அதன் செயற்பாடுகள் குறித்த ஒப்பீட்டாய்வு
Fukao, Junichi: Tamils in Protohistoric Sri Lanka: A Study of Megalithic Culture of Sri Lanka
George, Usha: Older Tamil Immigrant Women and Their Attitudes Toward Breast Cancer Screening
Ghose, Rajeshwari: Parochial Communities in Tamilnadu: A Study of the Process of Appropriation or Subversion of Tamilness
Guruge, Sepali: Gender and Family Relations in the Tamil Diaspora in Toronto
Indrapala, Karthigesu: Tamil/Damila/Dameda/Dravida....Tamil Identity in the Early Historic and Early Medieval Periods in Tamil Nadu
Jain, Ravindra: From the Plantation Frontier to National Liminality: Tamils in Malaysia
Jegathesan, Mythri: Struggle for Recognition: Constitutional and Legal Definition of Difference and Encountering Fasting Unto Death as a Life-giving Force
John, Aparna: Image for Word.. InterpretingTamil in the Political Films of Mani Rathnam
Kanaganayakam, Chelva: Nedunalvadai: Translation, Continuity and Contemporary Aesthetics
Kanthasamy, Parvathy: Challenges in Teaching-Learning Tamil in Canada
Karunakaran, Krishnamoorthy: Tamil Teaching-Learning Activity in North America:Reinforcements Needed
Kingsolver, Ann: Walking with Amman: Young Malaiyaha Tamils' Views of their Identity in Practice
Mangai, A.: Performing Gender and Culture: Performing Arts in Tamil Nadu
Mason, Robin: Perceptions of and Response to Intimate Partner Violence Among Tamil Women
Maunaguru, Siddharthan: Brokering Marriages: War, Displacement and Production of Futures among Jaffna Tamils
Maunaguru, Sitralega: Re-living the Devastated Social Landscape? A Study on Continuity and Discontinuity of Social Relations in Religious Spaces in the East of Sri Lanka
McNaughton, Susan: Sacralization of Space: Gender and Kinship in South Indian Temple Ritual
More, J.B.P.: The Demand for Dravidanadu and the Tamil Muslims
Nagarajan, S.: The State and Tamil Schools: The Struggles for Tamil Identity in Globalizing, Multi-Cultural Malaysia
Orr, Leslia: The Medieval Murukan: Meanings and Manifestations in the Chola Period
Pai, Gita: Architectural Juxtapositions in an Unsettled Landscape: Temples of the Transitional Tamil-Kerala Zone
Palaniappan, Sudalaimuthu: The Notion of Untouchability in Classical Tamil Society
Pandian, M.S.S.: Nation Impossible...
Parthasarathi, Prasannan: The Tamil Country in the South Indian Macro-Region
Ragupathy, Pon: Language, People and Territory: History and Discourse of the Tamil Identity
Raj, Selva:You're What you Do, Ritually: The Construction and Contestation of Identity Among Tamil Catholics in South India
Rajesh, V.: The Making of Sangam Literary Canon and Tamil Identity
Renganathan, Vasu: Tamil Nationalism and the Hegemony of Textual Tradition
Sangarasivam, Yamuna:Tamil Nation/Collective: Being Tamil under Siege
Shanmugam, Kulasingam: Teaching Tamil as a Heritage Language in Australia
Sivalingam, Harini: Discourses of Fear and Victimization...
Sivasubramaniam, Mathumai: Tamilness and Identity in the Diaspora: A Case Study of Tamil children in Bern, Switzerland
Sriramachandran, Ravi: States of Transgression: Strategies of Domination, Accommodation, and Resistance Across Asia
Subbarayulu, Y.: Trading Communities of Medieval South India and Sri Lanka
Trawick, Margaret: Out of the Frying Pan
Tyyskä, Vappu: Relationships Between Children and Their Parents in the Tamil Society in the Diaspora
Vaitheespara, Ravindiran: Being Respectable in the Tamil Way:Marai Malai Adigal and the Politics and Poetics of the non-Brahmin Tamil Past
Whitaker, Mark: Reflections on 'Tamilness' Before and After Social Trauma: From 'Good People' to Nationalism
Xavier, Sujith: The Hyphenated Other: The Ontology and Responsibility of Being the Other
Young, Katharine: State Formation in the Cankam Period
Younger, Paul: Tamil Hinduism in Indenture-based Societies
 

Ezhuga

Tamil Studies Conference
 Imagining Collectives: Continuities, Changes and Contestations

இனத்துவப் புனைவுகள்: மாற்றம், தொடர்ச்சி, முரண்

31 May - 2 June 1007

The Centre for South Asian Studies of the University of Toronto and the University of Windsor will jointly host an interdisciplinary Tamil Studies Conference in Toronto from May 31-June 2, 2007.

The disciplines represented range from Anthropology, Archaeology, Diaspora Studies, History, Linguistics, Literature, Political Studies, Psychology, Public Health, Religion, Sociology and Theatre Studies.

This conference will bring together Tamil Studies scholars from North America, Europe, South Asia, and Australasia.

Over 40 scholars from universities including Columbia University, University of California (Berkeley), Massey University (New Zealand), French Institute of Pondicherry, McGill University, University of Toronto, University of Batticaloa and the University of Peradeniya will participate in this important conference.

Toronto is now home to one of the largest Tamil diasporas and the annual conferences are a part of the efforts being undertaken to develop a Tamil Studies program in Toronto. Please see www.tamilstudies.org  for a complementary project.

All are welcome. Online Registration and Payment at
http://www.chass.utoronto.ca/~tamils/tsc2007/reg/index.html
tamils@chass.utoronto.ca 


இரண்டாவது தமிழியல் மாநாடு
"இனத்துவப் புனைவுகள்: மாற்றம், தொடர்ச்சி, முரண்"

தொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகம்

தொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகமும் வின்சர் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தும் இரண்டாவது தமிழியல் மாநாடு “இனத்துவப் புனைவுகள்: மாற்றம், தொடர்ச்சி, முரண்” என்ற தலைப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தென்னாசிய கற்கைகளுக்கான நிறுவனத்தில் மே மாதம் 31ம் திகதி முதல் ஜூன் 2ம் திகதி வரை மாநாடு இடம்பெறவுள்ளது.

புலம்பெயர் தமிழர்கள் மிக அதிக அளவில் வாழும் நகரங்களில் ஒன்றாகத் தற்போது தொறொன்ரோ விளங்குகிறது. ஆண்டுதோறும் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு, தமிழியல் கற்கைகளுக்கான ஓரு முக்கிய நகராகவும் தொறொன்ரோவை உருவாக்கி வருகிறது.

இந்த ஆண்டின் மாநாட்டுக் கட்டுரைகள், தமிழ் வழங்கும் இடங்களது வரலாற்றின் ஒட்டுமொத்த அடையாளம், சமூகத் தொடர்பு, அகழ்வாராய்ச்சி ஆய்வுகள், பண்டை இலக்கியங்கள், இடைக்கால சமய வழமைகள், “தேசியமும்” இக்காலப் புரிதல்களும் எழுச்சியும் போன்றவற்றை தற்கால தென்னிந்தியா, ஈழத்தின் சமூக மற்றும் பண்பாட்டு அடையாள மாற்றங்கள் வழியாக ஆய்வு செய்கின்றன. அத்துடன் கனடா, ஐரோப்பா, அவுஸ்திரேலியா ஆகிய இடங்களில் வாழும் புலம்பெயர் தமிழ்ச் சமூகங்களின் வளர்ச்சியையும் பண்பாட்டு வழமைகளையும் கட்டுரைகள் ஆராய்கின்றன.

அவுஸ்திரேலியா, கனடா, இந்தியா, மலேசியா, நியூசிலாந்து, இலங்கை அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்ட கல்வியாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் கட்டுரைகள் படைக்கின்றனர். மானுடவியல், தொல்லியல், புலம்பெயர் கல்வி, வரலாறு, மொழியியல், இலக்கியம், அரசியல், உளவியல், பொது சுகாதாரம், சமயம், சமூகவியல், அரங்கக் கல்வி ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த பேராளர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்கின்றனர்.

மாநாட்டில் பங்கேற்க விரும்புவோர் பதிவு செய்ய வேண்டிய இணையத்தளம்:
http://www.chass.utoronto.ca/~tamils/tsc2007/reg/index.html
இந்த இணையத்தளத்தில் மாநாடு, பங்கேற்கும் பேராளர்கள் குறித்த விவரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. மேல் விவரங்களுக்குத் தொடர்புகொள்க: 
tamils@chass.utoronto.ca

அமைப்புக்குழு:

பேராசிரியர் செல்வா கனகநாயகம் (தொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகம்)
பேராசிரியர் சேரன் (வின்சர் பல்கலைக்கழகம்)
கலாநிதி தர்ஷன் அம்பலவாணர்


தமிழியல் மாநாடு 2007: இனத்துவப் புனைவுகள்: மாற்றம், தொடர்ச்சி, முரண் - மாநாட்டின் இலக்கு

தொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத்தின் தென்னாசிய கல்விக் கழகமும் வின்சர் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து “இனத்துவப் புனைவுகள்: மாற்றம், தொடர்ச்சி, முரண்” என்ற இரண்டாவது தமிழியல் மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்துள்ளன. 2007ம் ஆண்டு மே மாதம் 31ம் திகதி முதல் ஜூன் 2ம் திகதி வரை மூன்று நாட்கள் மாநாடு நடைபெறும்.

வட அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, தென்னாசியா, அவுஸ்திரேலியா ஆகிய இடங்களைச் சேர்ந்த தமிழியல் புலமையாளர்களை இந்த மாநாடு ஒன்றிணைக்கிறது. மானுடவியல், தொல்லியல், புலம்பெயர் கல்வி, வரலாறு, மொழியியல், இலக்கியம், அரசியல், உளவியல், பொது சுகாதாரம், சமயம், சமூகவியல், அரங்கக் கல்வி ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்ட பேராளர்கள் மாநாட்டில் கட்டுரைகள் படைக்கின்றனர்.

மாநாட்டின் இலக்கு

தமிழர்கள் ஒரு கூட்டுக் குழுமமாக எப்படி உருவாகி வந்திருக்கிறார்கள்? இதன் தொடர்ச்சி, மாற்றங்கள் ஆகியவை யாவை? இதனை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது போன்ற சவால்மிக்க கேள்விகளை புலமைத்துவம் சார்ந்து நாங்கள் எழுப்பவேண்டியுள்ளது. “தேசியம்”, “அடையாளம்” குறித்த கேள்விகள் அரசியல் , சமூக இயக்கங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளதோடு தமிழ் வழங்கும் இடங்களில் சுயத்தை நிர்ணயிப்பதாகவும் விளங்குகின்றன. மேலும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு “தமிழத்தன்மை” குறித்த உணர்வை மறு உருவாக்கவும் விளக்கவும் “தேசியம்”, “அடையாளம்” என்பதன் தொடர்ச்சியும் சிக்கல்களும் மிக முக்கியமாகின்றன.

எனவே தென்னிந்தியா, ஈழம் மற்றும் புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ் வழங்கும் இடங்களுக்குள்ளே உள்ள இனத்துவ அடையாங்களின் உருவாக்கம், விரிவாக்கம், மாற்றம், புரிதல், தர்க்கம் போன்றவற்றின் வரலாற்றை, வரலாற்றினுhடாகவும் கற்கைநெறிவழியாகவும் விளக்கும் கட்டுரைகளைப் படைக்கக் புலமையாளர்களை மாநாட்டு ஏற்பாட்டாளர்கள் அழைத்துள்ளனர்.

தமிழியல் கல்வியில் தமிழ்ப் புலம்பெயர்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதால், சில அரங்குகள் புலம்பெயர் சமூகத்தின் மொழிப் புழக்கம் மற்றும் சமூகப் பிரச்சினைகள் குறித்து மட்டுமே தனியாக ஆராய்கின்றன.

ஆகப்பெரிய புலம்பெயர் தமிழ்ச் சமூகத்தைக் கொண்டிருக்கும் தொறொன்ரோவில் தமிழியல் கல்வி வளர்ச்சிக்கான நீண்ட காலத் திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக இந்த மாநாடுகள் அமைகின்றன. (தமிழியல் கல்வி பற்றிய விவரங்களை www.tamilstudies.org என்ற இணையத் தளத்தில் பார்க்கவும்).

ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டின் இலக்குகள்:

 • வட அமெரிக்காவின் தமிழியல் கல்வி மையமாக தொறொன்ரோவை உருவாக்குவது.

 • தொறொன்ரோ தமிழ்ச் சமூகத்தை தொறொன்ரோ பல்கலைக்கழகத்துடனும் வடஅமெரிக்காவின் தமிழியல் கல்வியாளர்களுடனும் புத்தாக்க வழியில் மாநாட்டின் வழி இணைப்பது.

 • வடஅமெரிக்காவின் தமிழியல் கல்வியாளர்கள் தங்களது படைப்புகளை சக கல்வியாளர்கள் மற்றும் தமிழ்ச் சமூகத்தின் முன்னிலையில் படைக்க ஒரு தொடர்ச்சியான வாய்ப்பை உருவாக்குவது.

 •  தொறொன்ரோ மாணவர்களுக்கு தமிழியல் கல்வியின் விரிந்த தளத்தையும் வடஅமெரிக்காவின் தமிழியல் கல்வியை மேற்கொண்டிருக்கும் கல்வியாளர்களையும் அறிமுகப்படுத்துவது.

 •  தமிழ்நாடு, ஈழம் தொடர்பான கல்விகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் கல்வியாளர்கள் தங்களது ஆய்வுகளைப் பரிமாறிக்கொள்ளவும், இந்தத் தமிழ் வழங்கும் இடங்கள் குறித்த கல்வியை பரந்த ஒப்பீட்டு முறையில் அணுகவும் வகைசெய்வது.

 • தமிழர் புலம்பெயர்வை உயர்கல்வித் துறையில் ஒரு முக்கிய பாடமாக்குவதும் அது தொடர்பான ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்துவதும்.

 •  மாநாட்டில் படைக்கப்படும் கட்டுரைகளை நுhலாக வெளியிடுவது.


Call for Papers  31 May - 2 June 2007

The second annual Tamil Studies Conference, "Imagining Collectives: Continuities, Changes and Contestations", organized by the University of Toronto and the University of Windsor will be held at the University of Toronto from May 31-June 2, 2007.  The conference organizers invite submissions of paper abstracts from all disciplines and welcome abstracts with an interdisciplinary focus. 

Contemporary scholarship raises challenging questions in understanding the continuities and transformations of Tamil collectives.  Yet questions of "nation" and "identity" are critical to political and social movements and self-fashioning in the Tamil regions.  The continuities and disruptions of "nation" and "identity" are also particularly salient to diasporic Tamil communities engaged in articulating and transforming a sense of "Tamilness" they can inhabit.   

The conference organizers, therefore, invite scholars to submit research papers about the history of the formation, elaboration, transformation, interpretation and contestation of collectives and identities within the Tamil speaking regions of Southern India, Sri Lanka and the Diaspora throughout history and in our scholarly disciplines.  Scholars are invited to explore this theme through the following questions:  Can one speak of "Tamilness", "Tamil nation," "Tamil identity," or even "Tamil region" outside the discursive framework of Tamil nationalism?  What alternative constructs would better frame the history of Tamil collectives, persons and regions? Or are there continuities in forms, practices and ideologies of Tamil collectives, persons and regions? 

The organizers welcome papers and panel proposals that address the following non-exhaustive list of possible topics:  

 • State formation, ideologies of kingship and trade networks and the structuring of Tamil collectives.
 • Artistic productions and performance traditions in forming and challenging collectives.
 • Constructing "Tamilness" or Tamil collectives in relation to multilingual communities and literary networks.
 • The continuities and transformations of caste in structuring Tamil collectives.
 • Religious movements' conceptualization, appropriation or subversion of "Tamilness".
 • Tamil nationalism and the study of history, literature, religion and social formations in the Tamil regions.
 • Literary imaginings of Tamilness and nationalist reclamations of literature.
 • Colonialism and resistance. The impact of colonial practices and disciplines in the development of Tamil nationalism.
 • History, historiography and tradition. 
 • Nationalism, space, and landscape.
 • Print and Media: books, newspapers, radio, cinema, television and the internet.
 • Gendering Tamilness and feminist contestations of the nation.
 • Rationality, the secular and the scientific in the Tamil nation.
 • Location of caste and religion in the Tamil nation including: comparative treatments of the divergent place of caste and religion in nationalist projects in Sri Lanka and Tamil Nadu.
 • Multiple Diasporas: Colonial labour, immigrants, refugees and transnationals.
 • Diasporic States: Imagining "homelands," and transnational communities.
 • Tamils without Tamil?
 • Pedagogy and language studies: Language retention, teaching and learning.

 Paper proposals   

v     A 300 word abstract stating the argument to be presented. 

v     A one paragraph biographical statement, including: current affiliation, publications and research interests.  Please note that this will be the        biographical information used in conference publicity and introductions.  

v     Abstracts can be submitted in English or Tamil depending on which language panel you wish to participate in. The conference will include panels in English and Tamil. 

v     The abstracts will be evaluated by a committee on whose recommendations the participants will be selected.   

v     All abstracts must be received by September 30, 2006 at the latest.  Please send abstracts to tamilstudiesconference@gmail.com 

v     The organizers welcome submissions from non-Tamil specialists whose work addresses the theme of this conference.  The conference is also open to graduate students. 

Financial Support 

All presenters are expected to meet their own transport costs, accommodation charges and registration fee.  Presenters can stay in either University of Toronto student hostels for approximately $25 per day or in local hotels for approximately $120 per day.  The registration fee, $85, will cover the costs of all the meals which will be provided during the duration of the conference. 

Organizers 

Chelva Kanaganayakam,
Professor, Department of English, University of Toronto 

R. Cheran
Assistant Professor, Department of Anthropology and Sociology, University of Windsor

Darshan Ambalavanar
Ph.D Candidate, Study of Religion, Harvard University 

Contact Email: tamilstudiesconference@gmail.com  Note this email is shared by all three organizers. 

Website: www.chass.utoronto.ca/~tamils

Mail Us up- truth is a pathless land - Home